Skaičiuoklė

Atsiprašome, skaičiuoklė rengiama.

Dėl informacijos prašome kreiptis į artimiausią bendrovės skyrių: „Bonum Publicum" skyriai

Draudimo rūšis Universalus gyvybės draudimas su kintančiu kapitalu
Draudimo laikotarpis(metais) Draudimo įmoka(EUR)
Toleruojama investavimo rizika Draudimo įmokų periodiškumas
Prognozuojama vidutinė metinė investicijų grąža % Papildoma investicinė įmoka, sumokama per metus(EUR)
  Draudimo variantas
                     Pirmasis
apdraustasis
Antrasis apdraustasis
Trečiasis apdraustasis
Ketvirtasis apdraustasis
Penktasis apdraustasis
Amžius
Gyvybės draudimo suma(EUR)
Draudėjo investicinio atidėjinio dalis %
Kritinių ligų sąrašas
Kritinių ligų draudimo suma (EUR)
Vaikų kritinių ligų draudimo suma (EUR)
Mirties dėl NA draudimo suma (EUR)
Stambių traumų draudimo suma
Traumų draudimo suma

Eur Lt