Aktuali informacija klientams, pasirinkusiems „Azijos mažų įmonių akcijų“ ir/ar „Kinijos akcijų“ investavimo kryptis

Informuojame, kad Gyvybės draudimo UAB „Bonum Publicum“ valdyba, siekdama efektyvesnio draudėjų lėšų investavimo, priėmė sprendimą iki 2020 m. kovo 31 d.

sujungti Azijos mažų įmonių akcijų ir Kinijos akcijų investavimo kryptis į vieną naują Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių akcijų kryptį.

Šios krypties lėšos bus investuojamos į bendrovių, kurių buveinė ar pagrindinė veikla yra Azijos ir Ramiojo vandenyno regione. Siekiant valdyti riziką ir padidinti investicijų pelningumą, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones. Galimi trumpalaikiai nuokrypiai nuo šios politikos ir dalis lėšų gali būti investuojama pinigų rinkos fonduose, terminuotų indėlių ar einamosiose banko sąskaitose. Šios investavimo krypties tikslas yra siekti ilgalaikio kapitalo vertės augimo, investuojant Azijos ir Ramiojo vandenyno regione ir prisiimant didelę riziką.

Klientams, kurie sutinka su šiuo pakeitimu, jokių papildomų veiksmų atlikti nereikia – iki 2020 m. kovo 31 d. jų turimos (-ų) aukščiau nurodytos (-ų) investavimo krypties (-ių) investiciniai vienetai bus išpirkti ir lėšos bus investuotos į nurodytą investavimo kryptį.

Tie, kurie pageidauja pasirinkti kitas bendrovės siūlomas investavimo kryptis, į kurias būtų investuotos aukščiau nurodytoje (-ose) investavimo kryptyje (-se) sukauptos lėšos ir/ar ateityje mokamos įmokos, prašome mums apie tai pranešti raštu iki 2020-03-15 (prašymo formą rasite čia). Atlikti pakeitimus taip pat galite ir naudodamiesi savitarna, o šis investavimo krypties pakeitimas bus atliekamas nemokamai.

Daugiau informacijos apie bendrovės siūlomas investavimo kryptis rasite paspaudę šią nuorodą.

Turėdami klausimų, maloniai prašome kreiptis telefonu +370 5 236 2723 arba el. paštu life@bonumpublicum.lt

<- Grįžti atgal