Bendri kontaktai

Gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“
Laisvės pr. 3, 04215 Vilnius
Tel. (8 5) 236 27 23
Faks. (8 5) 236 27 24
El. paštas: life@bonumpublicum.lt

Įmonės kodas 110081788
Nuo 2008 02 01 įmonė išregistruota iš PVM mokėtojų registro
Registruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre