Investavimo kryptis Investicinių vienetų vertė (EUR)
2018-02-19
Dienos pokytis, proc.  
Valdoma konservatyvi obligacijų kryptis 5,3395 -0,0408 Raida
Valdoma mišri obligacijų–akcijų kryptis 5,4401 0,0435 Raida
Valdoma agresyvi akcijų kryptis 6,0138 -0,0477 Raida
Mišri pasaulio obligacijų-akcijų kryptis 4,5329 0,0801 Raida
NVS akcijų kryptis 0,5129 -0,543 Raida
Azijos mažų įmonių akcijų kryptis 5,2367 0 Raida
Rytų Europos akcijų kryptis 3,67 0,1364 Raida
Rytų Europos mažų įmonių akcijų kryptis 4,833 0,4573 Raida
Šiaurės Europos akcijų kryptis 12,863 0,4451 Raida
Racionalaus investavimo kryptis 46,8567 0 Raida
JAV akcijų kryptis 72,8979 0 Raida
Europos akcijų kryptis 49,4794 0,1421 Raida
Kinijos akcijų kryptis 49,7354 0 Raida
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis 40,949 0,0816 Raida
Gyvenimo ciklo 2040 kryptis 11,342 0,6326 Raida