Investavimo kryptis Investicinių vienetų vertė (EUR)
2017-08-20
Dienos pokytis, proc.  
Valdoma konservatyvi obligacijų kryptis 5,3508 0,0063 Raida
Valdoma mišri obligacijų–akcijų kryptis 5,35 0 Raida
Valdoma agresyvi akcijų kryptis 5,8221 0 Raida
Mišri pasaulio obligacijų-akcijų kryptis 4,4667 0 Raida
NVS akcijų kryptis 0,4679 0 Raida
Azijos mažų įmonių akcijų kryptis 5,1187 0 Raida
Rytų Europos akcijų kryptis 3,567 0 Raida
Rytų Europos mažų įmonių akcijų kryptis 4,391 0 Raida
Šiaurės Europos akcijų kryptis 12,452 0 Raida
Racionalaus investavimo kryptis 45,5434 0 Raida
JAV akcijų kryptis 68,4903 0 Raida
Europos akcijų kryptis 49,5095 0 Raida
Kinijos akcijų kryptis 45,3771 0 Raida
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis 40,5628 0 Raida
Gyvenimo ciklo 2040 kryptis 10,714 0 Raida