Investavimo kryptis Investicinių vienetų vertė (EUR)
2018-08-16
Dienos pokytis, proc.  
Valdoma konservatyvi obligacijų kryptis 5,3657 -0,0068 Raida
Valdoma mišri obligacijų–akcijų kryptis 5,4179 0,3658 Raida
Valdoma agresyvi akcijų kryptis 6,1291 0,7293 Raida
Mišri pasaulio obligacijų-akcijų kryptis 4,7631 -0,1183 Raida
NVS akcijų kryptis 0,4794 0,0209 Raida
Azijos mažų įmonių akcijų kryptis 4,9805 -1,0821 Raida
Rytų Europos akcijų kryptis 3,06 1,6274 Raida
Rytų Europos mažų įmonių akcijų kryptis 4,075 0,0983 Raida
Šiaurės Europos akcijų kryptis 13,074 -0,7214 Raida
Racionalaus investavimo kryptis 51,1243 0,5185 Raida
JAV akcijų kryptis 84,1289 1,3924 Raida
Europos akcijų kryptis 50,7937 -0,6865 Raida
Kinijos akcijų kryptis 44,9526 -2,8413 Raida
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis 39,2489 0,639 Raida
Gyvenimo ciklo 2040 kryptis 11,9685 -0,7019 Raida