Investavimo kryptis Investicinių vienetų vertė (EUR)
2019-04-22
Dienos pokytis, proc.  
Valdoma konservatyvi obligacijų kryptis 5,4301 0,0066 Raida
Valdoma mišri obligacijų–akcijų kryptis 5,671 0,0771 Raida
Valdoma agresyvi akcijų kryptis 6,457 0,1428 Raida
Mišri pasaulio obligacijų-akcijų kryptis 4,9377 0 Raida
NVS akcijų kryptis 0,5479 0 Raida
Azijos mažų įmonių akcijų kryptis 5,0255 0 Raida
Rytų Europos akcijų kryptis 3,5309 0 Raida
Rytų Europos mažų įmonių akcijų kryptis 4,486 0 Raida
Šiaurės Europos akcijų kryptis 13,6877 0 Raida
Racionalaus investavimo kryptis 50,4665 0 Raida
JAV akcijų kryptis 87,2282 0 Raida
Europos akcijų kryptis 52,2884 0 Raida
Kinijos akcijų kryptis 52,5927 0 Raida
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis 40,3428 0 Raida
Gyvenimo ciklo 2040 kryptis 12,5656 0 Raida