Investavimo kryptis Investicinių vienetų vertė (EUR)
2019-08-15
Dienos pokytis, proc.  
Valdoma konservatyvi obligacijų kryptis 5,4891 0,0432 Raida
Valdoma mišri obligacijų–akcijų kryptis 5,7226 0,0042 Raida
Valdoma agresyvi akcijų kryptis 6,3716 -0,0673 Raida
Mišri pasaulio obligacijų-akcijų kryptis 5,0336 0 Raida
NVS akcijų kryptis 0,5747 0 Raida
Azijos mažų įmonių akcijų kryptis 4,5398 0 Raida
Rytų Europos akcijų kryptis 3,3969 0 Raida
Rytų Europos mažų įmonių akcijų kryptis 4,9096 0 Raida
Šiaurės Europos akcijų kryptis 12,6356 0 Raida
Racionalaus investavimo kryptis 49,194 0 Raida
JAV akcijų kryptis 88,8318 0,304 Raida
Europos akcijų kryptis 49,9375 0 Raida
Kinijos akcijų kryptis 46,1532 0 Raida
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis 41,2763 0 Raida
Gyvenimo ciklo 2040 kryptis 12,0044 0 Raida