Investavimo kryptis Investicinių vienetų vertė (EUR)
2018-05-24
Dienos pokytis, proc.  
Valdoma konservatyvi obligacijų kryptis 5,3658 0,0483 Raida
Valdoma mišri obligacijų–akcijų kryptis 5,4334 0,3303 Raida
Valdoma agresyvi akcijų kryptis 6,1011 0,423 Raida
Mišri pasaulio obligacijų-akcijų kryptis 4,6795 -0,0946 Raida
NVS akcijų kryptis 0,5071 0,2768 Raida
Azijos mažų įmonių akcijų kryptis 5,2252 0,6445 Raida
Rytų Europos akcijų kryptis 3,205 0,3444 Raida
Rytų Europos mažų įmonių akcijų kryptis 4,483 -0,1337 Raida
Šiaurės Europos akcijų kryptis 13,15 -0,3184 Raida
Racionalaus investavimo kryptis 48,8133 0,6638 Raida
JAV akcijų kryptis 78,0233 1,1308 Raida
Europos akcijų kryptis 52,0076 -0,3842 Raida
Kinijos akcijų kryptis 51,6804 0,9503 Raida
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis 40,1153 0,1748 Raida
Gyvenimo ciklo 2040 kryptis 11,8003 -0,374 Raida