Investavimo kryptis Investicinių vienetų vertė (EUR)
2017-10-19
Dienos pokytis, proc.  
Valdoma konservatyvi obligacijų kryptis 5,3604 0,0246 Raida
Valdoma mišri obligacijų–akcijų kryptis 5,4323 -0,2764 Raida
Valdoma agresyvi akcijų kryptis 5,9934 -0,5208 Raida
Mišri pasaulio obligacijų-akcijų kryptis 4,5804 0 Raida
NVS akcijų kryptis 0,5058 -1,2302 Raida
Azijos mažų įmonių akcijų kryptis 5,1832 -0,7054 Raida
Rytų Europos akcijų kryptis 3,651 -0,599 Raida
Rytų Europos mažų įmonių akcijų kryptis 4,557 -1,3423 Raida
Šiaurės Europos akcijų kryptis 13,223 -0,8696 Raida
Racionalaus investavimo kryptis 47,4785 0,0611 Raida
JAV akcijų kryptis 72,2299 0,1742 Raida
Europos akcijų kryptis 50,914 -0,9563 Raida
Kinijos akcijų kryptis 48,751 -1,9881 Raida
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis 40,8939 0,0494 Raida
Gyvenimo ciklo 2040 kryptis 11,1705 -0,823 Raida