Investavimo kryptis Investicinių vienetų vertė (EUR)
2019-09-12
Dienos pokytis, proc.  
Valdoma konservatyvi obligacijų kryptis 5,4969 0,02 Raida
Valdoma mišri obligacijų–akcijų kryptis 5,854 0,153 Raida
Valdoma agresyvi akcijų kryptis 6,6559 0,0621 Raida
Mišri pasaulio obligacijų-akcijų kryptis 5,1522 0,6708 Raida
NVS akcijų kryptis 0,6138 0,7055 Raida
Azijos mažų įmonių akcijų kryptis 4,7838 0 Raida
Rytų Europos akcijų kryptis 3,5017 0 Raida
Rytų Europos mažų įmonių akcijų kryptis 5,1291 0 Raida
Šiaurės Europos akcijų kryptis 13,3015 0 Raida
Racionalaus investavimo kryptis 52,2675 0 Raida
JAV akcijų kryptis 92,3886 0,3362 Raida
Europos akcijų kryptis 52,4118 0 Raida
Kinijos akcijų kryptis 49,823 -0,1589 Raida
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis 41,5196 0,0311 Raida
Gyvenimo ciklo 2040 kryptis 12,8318 0,25 Raida