Rytų Europos akcijų kryptis

Investavimo krypties tinkamumas

Investicijos į šią kryptį turėtų būti vertinamos kaip didelės rizikos sprendimai, kadangi rizika šiose rinkose yra didelė, būdingas didelis kainų svyravimas. Kryptis yra orientuota į didesnę nei vidutinė investavimo patirtį turinčius investuotojus, norinčius investuoti į Rytų Europos šalių regiono emitentų akcijas. Rekomenduojamas investavimo laikotarpis – daugiau nei 5 metai.

Rizikos indikatorius

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią  investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

2019-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita