Racionalaus investavimo kryptis

Investavimo krypties tinkamumas

Investicijos į šią kryptį turėtų būti vertinamos kaip didesnės nei vidutinės rizikos sprendimai. Kryptis orientuota į nedidelę ir vidutinę investavimo patirtį turinčius investuotojus, kurie, prisiimdami didesnę  riziką, siekia didesnio nei obligacijų pajamingumo. Rekomenduojamas  investavimo laikotarpis – penkeri metai.

Rizikos indikatorius

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią  investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.