Mišri pasaulio obligacijų - akcijų kryptis

Investavimo krypties tinkamumas

Investavimo politika yra vidutinės rizikos dėl finansinių instrumentų, į kuriuos investuojama – obligacijų ir akcijų - pobūdžio. Akcijų rinkos pasižymi dideliais vertės svyravimais, tačiau obligacijų-akcijų balansas padeda juos sumažinti. Visos Lėšos investuojamos pagal investavimo politiką tiek rinkos kainų kilimo, tiek kritimo metu. Investavimo krypties politika yra tinkama investuotojams, kurie siekia optimalaus ilgalaikio taupymo, tačiau gali prisiimti investicijų vertės svyravimus dėl dalies Lėšų investicijų į akcijų rinkas. Rekomenduojamas investavimo periodas – 8 metai ir daugiau.

Rizikos indikatorius

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią  investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

2019-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita