Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių akcijų kryptis

Investavimo krypties tinkamumas

Investicijos į šį fondą turėtų būti vertinamos kaip didelės rizikos sprendimai. Fondo vieneto vertė gali svyruoti ypač stipriai netgi per trumpą laikotarpį. Investavimo krypties politika yra tinkama investuotojams, kurie siekia agresyvaus investavimo akcijų rinkose ir gali prisiimti investicijų vertės svyravimų riziką, būdingą akcijų rinkoms. Rekomenduojamas investavimo laikotarpis turėtų būti ne trumpesnis nei 5 metai.

Rizikos indikatorius


 

Išsamesnę informaciją apie investavimo kryptį rasite čia.

Čia pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“ siūlomas investavimo kryptis negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pasirinkti konkrečią  investavimo kryptį ar įsigyti bet kurių vertybinių popierių. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir mažėti. Klientas yra pats atsakingas už savo investavimo sprendimą ir prisiima su investavimu susijusią riziką. Prieš priimant sprendimą investuoti būtina susipažinti su investavimo krypčių aprašymais. Investavimo krypties rizikingumas priklauso nuo ją sudarančių finansinių priemonių rizikingumo, todėl būtina susipažinti su išsamesne informacija apie finansinių priemonių ypatumus ir rizikos veiksnius.

2019-12-31 Investavimo krypties turto ataskaita