Investuokite

Užsitikrinkite saugią savo ir savo šeimos ateitį - pasinaudokite išskirtine galimybe ir patys kontroliuokite savo investicijas bei galimą pelną!

 Investuoti – nesudėtinga:

  1. Sudarydami Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapitalu sutartį arba Pensijų programos draudimo sutartį, Jūs galėsite patys nuspręsti, kur ir kaip bus investuojami Jūsų pinigai, pasirinkdami draudimo įmokų investavimo planą;
  2. Jums bus suformuotas investicinis atidėjinys, sudarytas iš investicinių vienetų. Investicinių vienetų kaina (vertė) kiekvienoje investavimo kryptyje skelbiama kiekvieną darbo dieną;
  3. draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu Jūs galėsite keisti investavimo planą ir/arba perskirstyti jau sukauptą sumą;
  4. investavimo kryptys yra dviejų rūšių: valdomos kryptys ir nevaldomos (konkretaus investicinio fondo) kryptys;
  5. pasirinkę valdomas investavimo kryptis, Jūs įgysite galimybę naudotis profesionalių investicijų valdytojų paslaugomis.

Investavimo krypčių valdymo politika