Investuokite

Užsitikrinkite saugią savo ir savo šeimos ateitį - pasinaudokite išskirtine galimybe ir patys kontroliuokite savo investicijas bei galimą pelną!

 Investuoti – nesudėtinga:

  1. Sudarydami Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapitalu sutartį, Pensijų programos ar Vaikų saugios ateities draudimo sutartį, Jūs galėsite patys nuspręsti, kur ir kaip bus investuojami Jūsų pinigai, pasirinkdami draudimo įmokų investavimo planą;
  2. Jums bus suformuotas investicinis atidėjinys, sudarytas iš investicinių vienetų. Investicinių vienetų kaina (vertė) kiekvienoje investavimo kryptyje skelbiama kiekvieną darbo dieną;
  3. draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu Jūs galėsite keisti investavimo planą ir/arba perskirstyti jau sukauptą sumą;
  4. investavimo kryptys yra dviejų rūšių: valdomos kryptys ir nevaldomos (konkretaus investicinio fondo) kryptys;
  5. pasirinkę valdomas investavimo kryptis, Jūs įgysite galimybę naudotis profesionalių investicijų valdytojų paslaugomis.