Racionalaus investavimo kryptis
Nuo: Iki:  
   
Investicinio vieneto vertė nuo 2008-06-09 iki 2019-09-12 pakito +67,8997 %