AKTUALI INFORMACIJA APIE EURO ĮVEDIMĄ

Informuojame, kad euro įvedimas neturi įtakos sudarytų draudimo sutarčių galiojimui ir jos galioja iki jose nurodyto termino.

Nuo euro įvedimo dienos (t.y. 2015-01-01) visi draudimo sumų dydžiai bei draudimo įmokos dydis, kurie Jūsų draudimo sutartyje buvo nurodyti litais, yra perskaičiuoti į eurus pagal oficialų kursą (1 EUR = 3,4528 Lt), juos suapvalinus iki dviejų skaičių po kablelio pagal LR Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą. Draudimo taisyklėse esančios nuorodos į litus bus laikomos nuorodomis į eurus, o nuorodos į Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą oficialų lito kursą užsienio valiutų atžvilgiu bus laikomos nuorodomis į Europos Centrinio Banko paskelbtus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius.

Visi iki euro įvedimo dienos vykdomi mokėjimai litais nuo 2015-01-01 turi būti atliekami tik eurais, juos perskaičiavus pagal oficialų kursą (1 EUR = 3,45280 Lt) ir suapvalinus galutinę sumą iki dviejų skaičių po kablelio.

Detalesnė informacija teikiama tel. 8~ 5 2362723 (skambučiai apmokestinami pagal Jūsų operatoriaus taikomus įkainius), taip pat aktuali informacija euro įvedimo klausimais bei lito ir euro konvertavimo skaičiuoklė pateikiama interneto puslapyje www.euro.lt.