Skaičiuoklė

Atsiprašome, skaičiuoklė rengiama.

Draudimo rūšis Universalus gyvybės draudimas su kintančiu kapitalu
Draudimo laikotarpis(metais) Draudimo įmoka(Lt)
Prognozuojama vidutinė metinė investicijų grąža % Draudimo įmokų periodiškumas
  Papildoma investicinė įmoka, sumokama per metus(Lt)
                     Pirmasis
apdraustasis
Antrasis apdraustasis
Trečiasis apdraustasis
Ketvirtasis apdraustasis
Penktasis apdraustasis
Amžius
Gyvybės draudimo suma(Lt)
Draudėjo investicinio atidėjinio dalis %
Kritinių ligų sąrašas
Kritinių ligų draudimo suma (Lt)
Vaikų kritinių ligų draudimo suma (Lt)
Mirties dėl NA draudimo suma (Lt)
Stambių traumų draudimo suma
Traumų draudimo suma

Eur Lt