Valdyba

Gyvybės draudimo UAB „Bonum Publicum“ valdybą sudaro:

Rasa Vasilienė-Vasiliauskienė - "Bonum Publicum" direktorė, Valdybos pirmininkė. Bendrovėje dirba nuo 2000 m. Nuo 2005 m. gegužės mėn. tapo bendrovės direktore ir Valdybos nare, o nuo 2014 m. gegužės mėnesio Valdybos pirmininke.

Rasa 1993 m. Vilniaus Universitete įgijo ekonomisto-analitiko magistro laipsnį, o 2010 m. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete - vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, BI Norvegian School of Management - vadybos magistro laipsnį.

Vilija Paliokienė - "Bonum Publicum" komercijos direktorė, Valdybos narė. Bendrovėje dirba nuo 2004 m. 2005 m. buvo paskirta komercijos direktore, 2014 m. gegužės mėnesį tapo Valdybos nare.

Vilija 1983 m. Vilniaus Universitete įgijo ekonomisto – matematiko kvalifikaciją, o 2010 m. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete - vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, BI Norvegian School of Management - vadybos magistro laipsnį.

Liudmila Damulienė - "Bonum Publicum" draudimo direktorė, Valdybos narė. Bendrovėje dirba nuo 2000 m. 2005 m. buvo paskirta draudimo direktore, 2014 m. gegužės mėnesį tapo Valdybos nare.

Liudmila 1985 m. Vilniaus Universitete įgijo matematiko kvalifikaciją, o 2010 m. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete - vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, BI Norvegian School of Management - vadybos magistro laipsnį.