Socialinė atsakomybė

„Bonum Publicum” lotyniškai reiškia visuomenės gerovę. Skatindami žmones draustis gyvybės draudimu, mes siekiame prisidėti prie saugios ir pasiturinčios visuomenės Lietuvoje kūrimo.

Socialiai atsakingo verslo idėja mums, kaip gyvybės draudimo bendrovei, yra artima ir mes tiek savo tiesioginiu darbu, tiek dalyvaudami įvairiuose socialiniuose projektuose bei iniciatyvose siekiame skatinti ir įtvirtinti socialiai atsakingą požiūrį ir elgesį versle bei kasdieniame žmonių gyvenime.

Kaip finansinė institucija, turinti didelį verslo partnerių ratą, siekiame išnaudoti visas savo galimybes skleisti socialiai atsakingo verslo idėją Lietuvoje: skatinti įmones veikti atsakingai, nedaryti žalos aplinkai, bendruomenei, kitiems verslams, prisidėti prie socialinių ir aplinkos apsaugos problemų sprendimo, visuomenės raidos ir ekonomikos augimo, plėsti bendradarbiavimą ir partnerystę tarp įvairių verslo sektorių.