Draudimo išmokų mokėjimo tvarka

Draudimo išmokai pagal draudimo sutartį gauti prašome draudimo bendrovei pateikti reikiamus dokumentus, priklausomai nuo draudimo išmokos atvejo.

  1. Draudimo bendrovei reikia pateikti visus turimus dokumentus ir informaciją apie įvykio aplinkybes ir pasekmes, būtinus nustatant draudimo išmokos dydį.
  2. Kai pagal pateiktus dokumentus negalima nustatyti ar įvykis yra draudžiamasis ir/ar įvykio padarinių, draudimo bendrovė gali pareikalauti papildomų dokumentų ar duomenų.
  3. Draudimo išmoka yra išmokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį.
  4. Mokant draudimo išmoką, bendrovė turi teisę iš jos išskaičiuoti visas negautas iki draudžiamojo įvykio dienos draudimo įmokas.
  5. Draudimo išmokos apmokestinamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

SVARBU:

  1.  Nuo euro įvedimo dienos (t.y. 2015-01-01) visi draudimo sumų dydžiai bei draudimo įmokos dydis, kurie draudimo sutartyje buvo nurodyti litais, yra perskaičiuoti į eurus pagal oficialų kursą (1 EUR = 3,4528 Lt), juos suapvalinus iki dviejų skaičių po kablelio pagal LR Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą. Draudimo taisyklėse esančios nuorodos į litus laikomos nuorodomis į eurus, o nuorodos į Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą oficialų lito kursą užsienio valiutų atžvilgiu bus laikomos nuorodomis į Europos Centrinio Banko paskelbtus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius. 
  2. Visi mokėjimai nuo 2015-01-01 atliekami tik eurais, juos perskaičiavus pagal oficialų kursą (1 EUR = 3,45280 Lt) ir suapvalinus galutinę sumą iki dviejų skaičių po kablelio.

Mūsų specialistai visuomet pasirengę suteikti Jums papildomos informacijos ar atsakyti į iškilusius klausimus, kreiptis galite telefonu 8-5 236 27 23 arba el. paštu life@bonumpublicum.lt. Taip pat maloniai kviečiame apsilankyti artimiausiame mūsų skyriuje.